Produkcja a konsumpcja

Cała gospodarka świata opiera się na dwóch podstawowych filarach nie rozłącznie ze sobą związanych produkcja i konsumpcja. Cała sztuka to zrównoważyć produkcję z konsumpcją. Jest to nie lada problem i wymaga od ekonomistów niemałego wysiłku i wiedzy oraz doświadczenia, aby wszystko przeanalizować. Zbyt duża nad produkcja prowadzi do spadku cen i małej opłacalności dla producenta. Zbyt mała produkcja prowadzi do dużego wzrostu cen co znowu jest niekorzystne dla konsumenta.
Dlatego tak ważne jest jak najdokładniejsze zbalansowanie konsumpcji względem produkcji, aby nikt nie był pokrzywdzony.
Wszystkie kraje na całym świecie, aby zaradzić problemom gospodarczym rozwinęły eksport i import co zdecydowanie pomaga w osiągnięciu równowagi gospodarczej. Lecz do ideału zawsze daleko. Dla wielu krajów jest to nie lada problem nie dokończa związany zawsze z brakiem fachowców w dziedzinie ekonomii. Bardzo często niezbyt komfortowe położenie kraju związane z ograniczeniami klimatycznymi uniemożliwia dostateczny rozwój. Susze, temperatury dodatnie i ujemne to podstawowe czynniki utrudniające rozwój gospodarczy. W takim przypadku wiele krajów ponosi duże koszty z tego tytułu. Dodatkowo interesy polityczne silniejszych i bogatszych krajów skutecznie hamują mniejsze i biedniejsze kraje.